Skip to main content
EU Urban Mobility Observatory
News article3 March 2020

Prva informacija in Poziv za oddajo prispevkov - Čezmejen promet in mobilnost v EU Izzivi in trenutno stanje-Crossmoby project-Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

POZIV ZA ODDAJO PRISPEVKOV
Crossmoby workshop - Benetke, 22-23 oktober 2020
(dejavnost je del projekta CROSSMOBY, programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 - projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj)

Pot v smeri enotnega evropskega trga brez mej zahteva, da se posebno pozornost nameni čezmejnemu prometu. Kljub temu, da je temu področju s strani Evropske unije, nacionalnih vlad in regij namenjeno precej pozornosti, ostaja za zagotovitev mobilnosti brez ovir za prebivalce še mnogo ovir. Izzivi niso samo infrastrukturni, ampak mnogi od njih izhajajo iz pomanjkanja koordinacije na področju načrtovanja in upravljanja.
Namen dogodka je, da se opravi sistematična analiza aktivnosti, ki se že izvajajo in določitev prioritet za prihodnje aktivnosti.

Strokovnjake in akademike vabimo k oddaji prispevkov, ki obravnavajo opisano temo dogodka.

Lahko vključujejo (neobvezen seznam tem):

- Stanje trenutne politike čezmejnega prometa v EU
- Kazalniki trajnosti in dostopnosti v čezmejnem prometu
- Vpliv čezmejne mobilnosti na gospodarsko rast in enakost
- Primeri dobrih praks na področju čezmejnie mobilnosti
- Razvoj celostnih prometnih strategij in čezmejna integracija v urbani mobilnosti: politike in praksa
- Vpliv čezmejnega prometa na kohezijo
- Odnos in vedenje ljudi v luči čezmejnih potovanj
- Modeli in vzorci za ponudnike in omrežja

Pomembni datumi

- Rok za oddajo predlogov prispevkov: 29. marec 2020
- Obvestilo o sprejemu / zavrnitvi: 13. april 2020
- Obvestilo o okvirnem programu: 30. april 2020

- Rok za oddajo celotnih prispevkov: 31. avgust 2020

OPOZORILO: Predlogi prispevkov in celotni prispevki morajo biti oddani v ANGLEŠKEM jeziku.

- Rok za registracijo: 31. avgust 2020
Sodelovanje na dogodku je brezplačno registracija pa je obvezna.

Navodila za pripravo predloga prispevkov:

Naslovna stran mora vsebovati naslednje elemente:
• Naslov prispevka.
• Polno ime in naziv avtorja oziroma avtorjev.
• Organizacija.
• Ime, naslov, telefonska številka in elektronski naslov vodilnega avtorja.
Vsebina (v obliki “slepega” povzetka):
• Naslov prispevka.
• Opis raziskovalnega vprašanja, metod dela, empiričnega ozadja (če obstaja) in ugotovitev. Dolžina teksta med 2000 in 4000 znakov.

Oddaja prispevkov na naslov: sustainability [dot] managementatunive [dot] it (sustainability[dot]management[at]unive[dot]it), zadeva sporočila: Crossmoby workshop.
Rok za oddajo: 29. marec 2020.

O uvrstitvi prispevkov bodo odločali recenzenti.

Stroški poti in nastanitve bodo za avtorja dveh najboljših prispevkov povrnjeni s strani organizatorja*

* Povrnjeni bodo stroški za največ dva avtorja vsakega od izbranih prispevkov. Podrobnosti glede izvedbe povrnitve stroškov bodo posredovane avtorjem ob obvestilu o izboru.

Izbrani prispevki bodo objavljeni v publikaciji, ki bo na voljo v tiskani in spletni obliki (prost dostop).

Znanstveni odbor:
dr. Pietro Lanzini, asistent profesor, Oddelek za upravljanje, Ca’ Foscari University of Venice
dr. Luka Mladenovič, višji strokovno-raziskovalni sodelavec, Urbanistični inštitut Republike Slovenije
dr Raffaele Pesenti – redni profesor, Oddelek za upravljanje, Ca’Foscari University of Venice
dr. Aljaž Plevnik, strokovno-raziskovalni svetnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije
dr. Tom Rye, profesor prometne politike, University College Molde, Norway.
dr. Andrea Stocchetti, izredni profesor, Oddelek za upravljanje, , Ca’ Foscari University of Venice.

CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 - projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Sources

Details

Publication date
3 March 2020
Topic
Intermodality
Country
Italy